پر بازدیدترین محصولات

آنالیز و شبیه سازی مهندسی

امروزه تحلیل و آنالیز با نرم افزارهای تخصصی در این حوزه این امکان را به طراحان می دهد تا قبل از ساخت و تولید محصولات خود، آن ها را بصورت مجازی اما کاملا دقیق شبیه سازی کرده و مورد آنالیز قرار دهند.